سیدالاشجار

درخت سید الاشجار نام علمی: Firmiana simplex نام انگلیسی: Chinese parasol tree خانواده: پنیرکیان (Malvaceae) سیدالاشجار جنبه های زیبایی: برگ، میوه جالب، طرح و نمای زمستانی کاربرد: سایبان، خیابان، سطح چمن،تک درخت و پاسیو شاخه های درخت سیدالاشجار از پوست…
ادامه مطلب ...