بن سای گل کاغذی

بن سای گل کاغذی  گل کاغذی :   Bugainvillea این گیاه در مناطق گرمسیری جنوب و جنوب شرقی به عنوان گیاه دیواری و سردرب و پارکینگ ها و در مناطق سردسیر در گل جا کاشت می گردد. گل های آن ریز…
ادامه مطلب ...