اِرینژیوم

گیاه چندساله ارینژیوم نام علمی: Eryngium نام انگلیسی: Eryngo, Sea holly ارینژیوم خانواده: Apiaceae رویشگاه :  سراسر دنیا ولی انواع گونه های آن در آمریکای جنوبی یافت می شود. نوع:  از گیاهان دائمی و دو ساله برگ : برگ های…
ادامه مطلب ...