کاردیوکرینوم

 گل پیازی کاردیوکرینوم نام علمی: Cardiocrinum نام انگلیسی: Giant lily   کاردیوکرینوم  خانواده : لیلیاسه (Liliacea) مبداء: هیمالیا ازنپال تا شرق برمه نوع: از گیاهان پیازی برگ: قلبی شکل گل: گل های شیپوری شکل شبه سوسن رنگ گل: قرمز فصل…
ادامه مطلب ...

کیونوداکسا

گل پیازی کیونوداکسا نام علمی:  Chionodoxa نام انگلیسی: Glory-of-the-snow کیونوداکسا خانواده : لیلیاسه (Liliacea) مبداء: ترکیه نوع: از گیاهان دائمی پیازی برگ: باریک و طویل گل: ستاره ای شکل که برحسب گونه به تعدادی معین و با قطری مشخص در…
ادامه مطلب ...

خورشیدی

گل پیازی کلیویا (خورشیدی/ سوسن کفیر) نام علمی: Clivia نام انگلیسی: Kaffir lily / bush lily کلیویا/ خورشیدی/ سوسن کفیر ۱ خانواده : آماریلیداسه (Amaryllidaceae) مبداء: آفریقای جنوبی نوع: گیاه دائمی پیازی (ریشه های گوشتی ضخیم) برگ: برگ های همیشه…
ادامه مطلب ...

کَلِکُرتس

گل پیازی نام علمی: Calochortus کَلِکُرتس خانواده : لیلیاسه (Liliaceae) مبداء: کالیفرنیا نوع: از گیاهان دائمی پیازی برگ: ـ گل: گل های فنجانی شکل با لکه ارغوانی در قسمت تحتانی هر گلبرگ،هر گل به قطر  در حدود ۴ سانتیمتر است. رنگ…
ادامه مطلب ...

برودیه آ

گیاه پیازی بردویه آ نام علمی:    Brodiaea نام انگلیسی:Cluster-lilies برودیه آ خانواده : لیلیاسه (Liliaceae) مبداء: کالیفرنیا،آمریکای شمالی نوع: از گیاهان دائمی پیازی برگ: تولید چند برگ خوابیده بر روی زمین گل: ساقه های گل دهنده ی ضعیف به طول…
ادامه مطلب ...

کاماسیا

گل پیازی کاماسیا نام علمی: Camassia نام انگلیسی: Camas / Quamash / Indian hyacinth / Wild hyacinth   کاماسیا خانواده: لیلیاسه (Liliacea) مبدأ: شمال غربی آمریکا نوع: از گیاهان دائمی پیازی برگ: برگ های علفی ضعیف و طویل نواری شکل…
ادامه مطلب ...

سنبل تابستانه

گل پیازی سنبل تابستانه نام علمی: Ornithogalum candicans (old name: Galtonia candicans) نام انگلیسی: Summer hyacinth سنبل تابستانه خانواده: Asparagaceae مبداء: جنوب آفریقا نوع: از گیاهان دائمی پیازی برگ: برگ های نواری شکل گل: گل های  زنگوله ای شکل آویخته به…
ادامه مطلب ...

شیپوری اژدها

 گیاه پیازی شیپوری اژدها نام علمی: Dracunculus vulgaris نام انگلیسی: Dragon Arum, Black Arum, Voodoo Lily, Snake Lily, Stink Lily, Black Dragon, Black Lily شیپوری اژدها این گیاه که در انگلیسی یکی از نام های رایج آن سوسن بدبو است…
ادامه مطلب ...

زنبق شعله

سرده گل های پیازی و رونده زنبق شعله نام علمی: Gloriosa نام انگلیسی: Flame lily, Fire lily, Gloriosa lily, Glory lily, Superb lily, Climbing lily, Creeping lily زنبق شعله، گلوریوسا، گلوریوزا گل های باشکوه رونده زنبق شعله شامل حدود 10…
ادامه مطلب ...

گل آناناسی

گل آناناسی نام علمی: Eucomis نام انگلیسی: Pineapple flowers, Pineapple lilies گل آناناسی، اوکومیس خانواده : Hyacinthaceae مبداء: آفریقای جنوبی   نوع: از گیاهان دائمی پیازی برگ: به صورت رزت، بیضوی کشیده، در حاشیه موج دار و نیمه افراشته گل: گل آذین…
ادامه مطلب ...